ALV vrijdag 7 december 2018

De burger doet er toe, maar hoe?

De positie van de burger bezien vanuit “maatschappelijke” afspraken

Locatie Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1, 3871 JZ  Hoevelaken  Agenda ALV v2 ochtend

9:00 – 9:30 Inloop9:30 – 9:35 Welkom Henk Klein Kranenburg

9:35 – 9:40 Vaststellen agenda Henk Klein Kranenburg

9:40 – 9:50 Jaarverslag bestuur Henk Klein Kranenburg

9:50 – 10:00 Jaarverslag directie Rob Rietveld

10:00 – 10:15 Financiële verantwoording – Verslag penningmeester – Decharge door kascommissie – Benoeming nieuwe kascommissie Wouter Vogelesang

10:15 – 10:30 Bestuurswisseling / uitbreiding – Vertrek Henno Dasselaar – Uitbreiding bestuur Henk Klein Kranenburg

10:30 – 11:30 NLVOW 2019 – Leden inbreng onderwerpen – Wat gaan we doen in 2019 – Windenergie of duurzame energie? Henk Klein Kranenburg

11:30 – 11:45 Voortgang Aarhus klacht Rob Rietveld

11:45 – 12:15 Vergelijk tussen “maatschappelijke” regelingen en afspraken Eelco de Groot*

12:15 – 12:30 Rondvraag en sluiting Henk Klein Kranenburg 12:30 – 13:30 Gelegenheid voor een lunch

*Eelco de Groot is sinds 2016 Senior Lector Risico Management aan de TU Delft. Hij startte in 1996 bij Accenture en werkte daarna voor RVO, Cordaid en Royal HaskoningDHV. Sinds 2006 werkt hij aan de relaties tussen de industrie en omwonenden, waarbij hij zich specialiseerde op het voorkomen van conflicten. Momenteel onderzoekt hij democratische en kosteneffectieve aspecten van de Social Impact Assessment. In september 2017 vertaalde hij in opdracht van het Ministerie I&W de wereldwijde IFC SIA norm naar het Nederlands, om zo ook ons land gebruik te laten maken van deze systematische en internationaal beproefde methode. Op dit moment wordt de SIA getest bij een infrastructureel project, waar hij als adviseur bij is betrokken. Eelco woonde en werkte eerder in Italië, Frankrijk en de Democratische Republiek Congo. Hij heeft een master Sociologie en een bachelor Technische Bedrijfskunde.